Info over Ran-d0m project

Wat doe je als je voor de 2e keer een nacht moet "doorwerken"?
Dan ga je nadenken over je toekomst. En realiseer je dat IT toch niet alles is.
Zo kwam ik op het idee om "Internet kunstenaar" te willen worden.
DIT is mijn 1e productie: Elke 15 minuten (automatisch) nieuwe kleurjes.
En zoals ik heb geleerd, heb je niet meteen de beste productie. Ik heb nog ideeen voor verdere verbetering.

Maarten de Boer
Info about Ran-d0m project

What do you do if you have to "work through" for the 2nd time?
Then you start thinking about your future. And you realize that IT is not everything.
That's how I got the idea to become "Internet artist".
THIS is my 1st production: Every 15 minutes (automatic) new colors.
And as I have learned, you do not immediately have the best production. I still have ideas for further improvements.

Maarten de Boer